Добивът на газ в България расте

Добивът на газ в България расте

Добивът на газ в България расте

Ръст на производството на всички енергийни продукти, които следи Националния статистически институт (НСИ), има през април. Най-голямо е увеличението по отношение на добива на природен газ – с 50% на годишна база.

От публикуваните данни е видно още, че производството на електроенергия се увеличава с 16,3% до 3,42 хил. гигаватчаса. Спрямо месец март обаче това е спад от 13,4 на сто.

Основната част от тази електроенергия е реализирана на вътрешния пазар – 2,74 хил. гигаватчаса. И по отношение на доставките движението е разнопосочно – спрямо март намалява с малко над 10%, но на годишна база има ръст от 12,7%.

През април в страната са добити общо 9 млн. куб. метра природен газ, което е с 10% по-малко спрямо март. Количеството е крайно недостатъчно за нуждите на икономиката и те се покриват основно с внос. През април са реализирани доставки на природен газ (местен добив и внос) в размер на общо на 261 млн. куб. метра. На месечна база те намаляват със 17,1%, но на годишна има увеличение в рамките на 13%.

НСИ отчита годишен ръст по отношение на добива на твърди горива – с 14,3% до 2,35 млн. тона. Но и тук месечните данни сочат спад – с 1,3%. Твърдите горива са за задоволяване на местното потребление и има малък внос. Общо доставките през април са в размер на 2,43 млн. тона, или спад от 2% на месечна и ръст от 14,4% на годишна база.

От статистиката за април се вижда още увеличено производство на пропан-бутан и горива – дизелово гориво и безоловен бензин. За тях тенденцията за нарастване е както на месечна, така и на годишна база.

Растат и доставките на горивата, като единственото изключение е безоловният бензин, за който се отчита месечен ръст, но годишно изменение в посока надолу.

About Author

Related posts

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка. От официално съобщение, публикуване на сайта...

Виж повече
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС! Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да...

Виж повече
Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица” Цел Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица...

Виж повече

Give a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.