За нас

НЕК Пловдив

Фирма “Независим Електромерен Контрол” ЕООД, гр. Пловдив е създадена през 2002г.
През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.

Независим Електромерен Контрол в град Пловдив (НЕК Пловдив) извършва дейности по технически изпитвания и анализи.

Основен предмет на дейност на Центъра за Професионално Обучение (ЦПО) е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

НЕК Пловдив - Независим електромерен контрол

Лаборатория

Лабораторията разполага със собствена база и високотехнологични стендове за проверка на монофазни и трифазни електромери, калибрирани от БИМ,гр. София.

Високият клас на точност позволява да се измерват различни видове средства за измерване.

Лаборатория НЕК Пловдив Независим електромерен контрол и център за професионално обучение

Лаборатория НЕК Пловдив

Лаборатория НЕК Пловдив Независим електромерен контрол и център за професионално обучение

Лаборатория НЕК Пловдив