Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Цел

Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или да заемат по-качествени работни места. Ще се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.

Дейности

  1. Набиране на заявления от заетите лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.
  2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение.
  3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професия и/или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.
  4. Предоставяне на обучение срещу ваучери.
  5. Наемане на лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели.

Бюджет на проекта: 50 000 000 лв.

Продължителност: 36 месеца, до 2019 г.

Индикатори

  • Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4) – 54 000;
  • Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията – 48 000

 

Проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

About Author

Related posts

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката В последните няколко години спада интересът на зрелостниците към специалностите, свързани с енергетиката. Една от причините за това е липсата на професионални гимназии, които да подготвят кадри за сектора. Това каза пред  Bloomberg TV Bulgaria проф. Валентин Колев, преподавател в Техническия университет в София....

Виж повече
ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка. От официално съобщение, публикуване на сайта...

Виж повече
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС! Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да...

Виж повече

Give a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.