НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

 

Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да се повиши квалификцията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на заети лица със средно или по-ниско образование. 85% от разходите се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице. Новата програма стартира от 15 юни, а срокът за записване е кратък.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

  • Лица със завършено основно или средно образование
  • Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност
  • Не се допускат за обучение по схемата лица със завършено висше образование
  • Не се допускат лица, работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури
  • Не се допуска и провеждането на дистанционни обучения.
  • Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
  • Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

Чуждоезиково обучение

Чуждоезиковото обучение, което се предлага по програма „Ваучери за заети лица“, е с продължителност от 300 учебни часа и включва три нива по английски

Професионално обучение

ЦПО към „Независим Електромерен Контрол”  предлага обучение по професии по програми, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. За подробна информация за предлаганите обучения се обадете в учебния център.

Важно: Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават

 

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

About Author

Related posts

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката

Намалява интересът към специалностите, свързани с енергетиката В последните няколко години спада интересът на зрелостниците към специалностите, свързани с енергетиката. Една от причините за това е липсата на професионални гимназии, които да подготвят кадри за сектора. Това каза пред  Bloomberg TV Bulgaria проф. Валентин Колев, преподавател в Техническия университет в София....

Виж повече
ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка. От официално съобщение, публикуване на сайта...

Виж повече
Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица” Цел Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица...

Виж повече

Give a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.