Русия е основен доставчик на газ, петрол и въглища в ЕС

Русия е основен доставчик на газ, петрол и въглища в ЕС

Русия е основен доставчик на газ, петрол и въглища в ЕС

Русия е основният енергиен доставчик на страните от Европейския съюз (ЕС), показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Статистиката показва, че през 2015 г. 29% от петрола, 29% от твърдите горива (основно въглища) и 37% от газа, които внася Общността, идват от Русия.

По отношение на газа 33% от вноса е от Норвегия, а 11% – от Алжир. Норвегия държи и дял от 12% от вноса на петрол. Статистиката показва още, че в челната тройка на вносителите на твърди горива се нареждат още Колумбия (с дял от 24% от общия внос) и САЩ (16%).

Като цяло ЕС е силно зависим от вноса на енергийни ресурси и уязвим, защото разчита само на няколко източника, показва статистиката.

През 2015 г. 54% от енергийните нужди на блока са били покрити от внос, сочат още данните на Евростат. Този процент е особено висок в страните „джуджета“ – Малта, Кипър и Люксембург, които разчитат почти изцяло на внос на енергоизточници, и пада под 20% за страни като Естония, Дания и Румъния. Те разчитат на местен добив и на възобновяеми източници, като така успяват да намалят зависимостта си от вноса.

Под 40% е енергийната зависимост на България благодарение на местния добив на въглища. Твърдите горива всъщност играят важна роля за българската енергетика – въглищата имат дял от 35,8% от енергийния микс. В допълнение ядрената енергия също дава известна независимост на страната ни – делът ѝ в микса е около 21,5%.

Делът на природния газ в енергийния микс в България е 14%, а на петрола – 22,7%, показва още статистиката за 2015 г. На възобновяемите активи се падат малко под 11%.

В ЕС основните енергийни източници са ядрените и възобновяемите с дялове от съответно 28,9% и 27% в общото производство на енергия. Твърдите горива заемат третото място с 19%, а природният газ е с дял от 14 на сто.

About Author

Related posts

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка. От официално съобщение, публикуване на сайта...

Виж повече
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС! Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да...

Виж повече
Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица” Цел Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица...

Виж повече

Give a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.