Услуги

Услуги предоставяни от Независим Електромерен Контрол Пловдив

  • Проверка на електромери с еталон на място
  • Проверка на електромери в лабораторни условия
  • Локализиране, откриване и отстраняване на кабелни повреди – средно и ниско напрежение
  • Трасиране на кабелни линии – средно и ниско напрежение

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРС ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група.

Изтеглете бланка за заявка за провеждане на обучение

След като успешно попълните бланката, моля да я изпратите като прикачен файл на Имейл: cpo_nek@abv.bg