Новини

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка.

От официално съобщение, публикуване на сайта на ЧЕЗ става ясно, че такова искане за промяна ще бъде внесено от компанията в Комисията за енергийно и водно релугиларе. Макар и да не става ясно в каква посока ще бъде промяната, не се очаква ЧЕЗ да поиска намаление на цената на електроенергията, най-малкото защото такъв случай не е имало до този момент.

Ценовото заявление ще бъде подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след месец, а ако регулаторът го одобри, то ще влезе в сила от 1 юли т.г.

„Предложението на „ЧЕЗ Електро България“ АД ще се базира на принципите, следвани от Дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител“, казват от компанията.

И допълват: „В заявените от Дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група“.

От групата на EVN България също обявиха намерението си да внесат в КЕВР до края на месец март 2018 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия

Related Posts

Днес търся...