Център за професионално обучение „Пловдив”

Център за професионално обучение „Пловдив”

Центърът за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата на Евро Ай Ти Си Контрол“ ЕООД , утвърден с Лицензия от НАПОО

Днес търся...