Център за професионално обучение

КУРСОВЕ

Курс по електробезопасност при работа до 1000V

 

Обучение за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност при работа до 1000V– от първа І-ва до пета V-та, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

 

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита/защитена/ квалификационна група.

Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала – на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:

 • изтекъл срок на удостоверението;
 • при смяна на длъжността;
 • при смяна на работното място;
 • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
 • на квалификационна група;
 • при новоназначени служители;
 • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки

 

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните – допълнителни отстъпки при по-големи групи и при всяко следващо обучение. За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефони или да направите запитване на имейл адрес :  cpo_nek@abv.bg

Курс по електробезопасност при работа до и над 1000V

Обучение за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V – от първа / І-ва до пета / V-та, според Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група или продължаване срока на квалификационна група.

Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала – на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:

 • изтекъл срок на удостоверението;
 • при смяна на длъжността;
 • при смяна на работното място;
 • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
 • на квалификационна група;
 • при новоназначени служители;
 • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки

 

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните – допълнителни отстъпки при по-големи групи и при всяко следващо обучение. За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефони или да направите запитване на имейл адрес : cpo_nek@abv.bg

Професионализъм

Без излишна информация

Отлични цени и условия

Направете запитване


  Днес търся...