Новини

Курсове по електробезопасност Online

Курсове по електробезопасност Online

Център за професионално обучение Пловдив към Eвро Ай Ти Си Контрол ЕООД предлага специализирано обучение за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност по правилника до 1000V и над 1000V.

С цел улеснение на нашите клиенти, курсовете се провеждат в удобно за двете страни време в нашия обучителен център, на място в съответната фирма, както и онлайн чрез набор от различни платформи.

След преминат курс чрез някой от горепосочените методи, на курсистите се издава удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност съгласно „Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V“ и „Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.

Related Posts

Днес търся...