Новини

НАМАЛЯВА ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

НАМАЛЯВА ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

В последните няколко години спада интересът на зрелостниците към специалностите, свързани с енергетиката. Една от причините за това е липсата на професионални гимназии, които да подготвят кадри за сектора. Това каза пред  Bloomberg TV Bulgaria проф. Валентин Колев, преподавател в Техническия университет в София.

По думите му гимназиите от своя страна обясняват, че при тях също липсва интерес към тези специалности.

Задължително трябва да има такива специалности в гимназиите, тъй като липсата им поражда проблеми, каза Колев в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

Той посочи като проблем непознаването на основни понятия от страна на учениците. „Те не са чували, например, какво са елементи на електроенергийната система, трансформатори“, даде пример той.

Преподавателят припомни, че енергетиката е структуроопределящ отрасъл в икономиката на всяка една държава и съществен елемент от нейната национална сигурност. Затова са нобходими най-висококвалифицираните специалисти и те трябва да са мотивирани за една изключително отговорна и общественополезна работа.

Професорът гарантира, че бъдещите зрелостници не трябва да се притесняват, че след това няма да си намерят работа.

Related Posts

Днес търся...