НЕК

Фирма “Независим Електромерен Контрол” ЕООД, гр. Пловдив е създадена през 2002г.
През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.

Лаборатория Независим Електромерен Контрол в град Пловдив извършва дейности по технически изпитвания и анализи. Лабораторията разполага със собствена база и високо технологични стендове за проверка на монофазни и трифазни електромери, калибрирани от БИМ,гр.София. Високият клас на точност позволява да се измерват различни видове средства за змерване.

Лаборатория

Лабораторията разполага със собствена база и високотехнологични стендове за проверка на монофазни и трифазни електромери, калибрирани от БИМ, гр. София.
Високият клас на точност позволява да се измерват различни видове средства за измерване.

Направете запитване


    Днес търся...