Новини

ПРОФЕСИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Фирмата НЕК ЕООД организира започване на курсове по професия Електротехник специалност “Електрически Инсталации” трета степен с пъроначална дата 01.09.2020г. – Приключен !

Срок на обучение варира от 3 месеца до 1 година. Всичко необходимо като материали и учебници е преработено от нашите преподаватели в един общ учебник. Предоставянето му е или в електронен вариант или хартиен носител (учебник) според изисканото от вас. Преминавайки през различните теми, ще държите изпити при нас, като всяка седмица ще има организирани срещи за изясняване на неясностите и въпросите възникли през преминаването на материала. Провеждането на курса е задочно.

Фирмата ни има сключен договор с фирма в сферата на “Електроизграждането” което означава че курса е както теоретичен, така и практичен и всички ще преминават, както през теоретичната така и през практичната част.

Формата на обучението е дневна, като срещите организирани всяка седмица ще са в удобно време и час съобразено с всички.

 1. Оценяването на знанията е начално, текущо и окончателно. Оценките се поставят по шестобалната система.
 2. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (изм. ДВ, бр. 70 от 09.09.2011 г.)
 3. Държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
 4. Завършеното професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, по образец съгласно чл. 52 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета (изм. И доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.)

Завършвайки курса усешно вие ще притежавате диплома “Електротехник” и получавате 3-та квалификационна група по Електробезопасност, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

Запитване относно цена, информация за предстоящото обучение или за други въпроси можете да направите на https://nek-plovdiv.com/contact-us/ на посочения имейл или телефон ЦПО към НЕК.

6 коментара

 1. Павел Пандуров
  май 25, 2020 Отговор

  Здравейте, може ли малко повече разяснения за курса по придобиване на квалификация по специалност електротехник. Трябва ли да имаш някакви други придобити квалификации или дипломи свързани с енергетиката, може ли без професионално направление в тази сфера да се изкара курса. Може ли информация за цената на курса?

  1. admin
   май 30, 2020 Отговор

   Здравейте,

   извиняваме се за късния отговор, имахме проблем със сайта и домейна и не получавахме известия навреме.
   Курсът може да бъде изкаран от всеки, стига да притежавате средно образование. Продължителността на курса определяте вие но законово, трябва да сте изкарали минимум шест месеца обучение, преди да се явите на държавен изпит.
   Предлагаме самостоятелно обучение за хора, които работят с цел улеснение на процеса. Цената на курса е 750 лв, като получавате цялата информация под формата на учебници и лекции и когато желаете разяснение, се уговаря среща с преподавател по съответния предмет.
   Практиката се води след като е минат целия теоритичен материал и е на терен.
   Оставаме на разположение.

   Поздрави,
   екипът на CPO към НЕК Пловдив

 2. Колю Тръндев
  март 1, 2021 Отговор

  Здравейте,
  Искам да ви попитам тази година кога ще започне курса и има ли промяна в цената на курса.

 3. Радослав Бориславов
  май 1, 2021 Отговор

  Здравейте !
  Бих искал да попитам за формата на обучение (редовна, задочна), започват ли скоро курсове, колко продължават и колко струват ?

  Благодаря!

 4. Ангел
  септември 3, 2021 Отговор

  Здравейте,
  Скоро ще започнете ли нов курс?

 5. Огнян Станков
  септември 16, 2022 Отговор

  Кога и как мога да се запиша за курс. Моля

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Днес търся...