Трудова медицина

Нашата трудова медицина има дългогодишен опит в дейсностите, свързани с безопасността и здравето на хора при работа. През годините службата се развива и добавя към бизнес портфолиото си много малки,среди и големи фирми о различни отрасли на българската индустрия.

Бизнес моделът, който с годините се оформи,ни позоли да създадем дългосрочно партньорство с нашите клиенти, основано както на доверие и професионализъм, така и на отговорност и постоянни иновации и подобрени.

Нашата визия за успешна трудова медицина е съвкупоност от стремеж за непрекъснато усъвършенстване и задоволяване очакванията на клиентите ни,чрез каество на предлаганите услуги и висок професионализъм.

Направете запитване


    Днес търся...