Новини

ЗАЩО СА ВАЖНИ ИЗМЕРВАНИЯТА на ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА

Орган за контрол от видa A при “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД разполага със съвременни уреди отговарящи на всички изисквания на последните стандарти за провеждане на измервания в битова, работна и околна среда.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценка на риска.

Необходимо е, да се отбележи че измерванията се извършват от нашите специалисти, упълномощени от изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”.

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразглеждана при някои обстоятелства, които могат и да изискат и нови измервания на някои или всички параметри.

Условията за преразглеждане са както следва:

 • Настъпили промени в нормативната уредба;
 • Настъпили промени които могат да окажат влияние върху риска (въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
 • Има условия оценката да бъде подобрена;
 • Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане;

Контрол на физични фактори на средата:

 • Осветеност;
 • Импеданс;
 • Съпротивление на изолация;
 • Защитни заземителни инсталации;
 • Мълниезащита;
 • Микроклимат;
 • Шум;
 • Fi – прекъсвачи;
 • Вентилации;
 • Дефектно токова защита.

ПРОТОКОЛИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ СЕ ИЗИСКВАТ И ПРОВЕРЯВАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, А РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Днес търся...