НЕК Пловдив - Независим електромерен контрол и център за професионално обучение

НЕК Пловдив – Независим Електромерен Контрол в град Пловдив

НЕК Пловдив – Независим Електромерен Контрол в град Пловдив извършва дейности по технически изпитвания и анализи.

Основен предмет на дейност на Центъра за Професионално Обучение (ЦПО) е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Независим електромерен контрол в Пловдив

Бърза и качествена работа на достъпни цени

Център за професионално обучение

Курсове в Център за професионално обучение към НЕК Пловдив

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРС ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група.

Изтеглете бланка за заявка за провеждане на обучение

След като успешно попълните бланката, моля да я изпратите като прикачен файл на Имейл: cpo_nek@abv.bg

Център за професионално обучение

Центъра за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата наНезависим Електромерен Контрол“ ЕООД и е утвърден с Лицензия №2016121328 / 20.10.2016г. от НАПОО.

Основен предмет на дейност на Центъра за професионално обучение е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Независим Електромерен Контрол

 

Фирма “Независим Електромерен Контрол” ЕООД, гр. Пловдив е създадена през 2002г.
През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.

Актуални новини и събития

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се...

Виж повече
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС! Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и...

Виж повече
Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

Информация за проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица” Цел Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване...

Виж повече