За Нас

Вашето време има значение за нас!

Статистика на НЕК Пловдив

Кои сме ние и нашите ценности

  • Над 2000 доволни клиента, които са ни се доверили да бъдем техен партньор в успеха им
  • Поддържане на добри взаимоотношения с клиентите, базирани на респект и професионализъм вече над 20 години
  • Постоянно поддържане на акредитираните ни сертификати за съответствие
  • Прозрачност  при предлагане на услугите
  • Директна и открита комуникация
  • Обучен и компетентен персонал
  • Ясни цели за усъвършенстване 
  • Високи стандарти 

Нашата история

Timeline

Timeline
2003

Независим Електромерен Контрол” ЕООД

През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17 025:2018г. за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.
2007

Добавяне на услугата “Локализиране, трасиране и откриване на кабелни повреди”

Kъм портфолиото на фирмата се добавя услугата  „Локализиране, трасиране и откриване на кабелни повреди”
2008

„Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД

Орган за контрол от вида А „Евро Ай Ти Си Контрол“ гр. Пловдив, при „Евро Ай Ти Си Контрол“  ЕООД гр. Пловдив, акредитиран от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17 020:2012г.
2012

Служба по трудова медицина „Булнорм – 1”

През годините службата се развива и добавя към бизнес портфолиото си много малки,среди и големи фирми от различни отрасли на Българската индустрия.
2017

Център за професионално обучение „Пловдив”

Центърът за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата на „Евро Ай Ти Си Контрол“ ЕООД , утвърден с Лицензия от НАПОО

Днес търся...