Новини

ауер – Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Разполагаме с екип от консултанти, завършени магистри – Енергийна ефективност и Електроенергийна ефективност. Специалистите ни, са запознати с действащата нормативна уредба и с действащите европейски практики за субсидиране на предписаните мерки. Цялостното представяне на услугата и нейното систематизиране е описана малко по-долу. >>Обследване на енергийна ефективност на нови и съществуващи сгради<< > 1< Съгласно Закона […]

Научи повече

курсове по електробезопасност online

Център за професионално обучение Пловдив към Eвро Ай Ти Си Контрол ЕООД предлага специализирано обучение за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност по правилника до 1000V и над 1000V. С цел улеснение на нашите клиенти, курсовете се провеждат в удобно за двете страни време в нашия обучителен център, на място в съответната фирма, […]

Научи повече

ЗАЩО СА ВАЖНИ ИЗМЕРВАНИЯТА на ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА

Орган за контрол от видa A при “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД разполага със съвременни уреди отговарящи на всички изисквания на последните стандарти за провеждане на измервания в битова, работна и околна среда. Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценка на риска. Необходимо е, да се отбележи че измерванията се […]

Научи повече
Локализиране, откриване и отстраняване на кабелни повреди

Локализиране, откриване и отстраняване на кабелни повреди

С цел повишаване на надеждността, ние предлагаме точно и бързо трасиране, локализиране и отстраняване на повреди и енергийни кабели. Нашите специалисти са добре обучени и разполагат с модерна и оборудвана лаборатория и уреди. След извършения от нас анализ, ще знаете къде точно по кабелното трасе е необходимо да се извършат изкопни работи и предприемат действия […]

Научи повече
ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПРИТЕЖАВАТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПРИТЕЖАВАТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Специализираното обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност за персонала на работодателите, както и на отделни специалисти-физически лица е задължително както следва : изтекъл срок на удостоверението; при смяна на длъжност; при смяна на работното място; при необходимост от потвърждаване или повишаване на квалификационна група; при новоназначени служители; при нарушение на трудова дисциплина, аварии, […]

Научи повече
НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да се повиши квалификцията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със […]

Научи повече
ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ обяви, че ще поиска от КЕВР промяна на цената на електроенергията. Това става няколко дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество, като през тези дни се развихри скандалът около самата сделка. От официално съобщение, публикуване на сайта на ЧЕЗ става ясно, че такова искане за промяна ще бъде внесено […]

Научи повече
НАМАЛЯВА ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

НАМАЛЯВА ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

В последните няколко години спада интересът на зрелостниците към специалностите, свързани с енергетиката. Една от причините за това е липсата на професионални гимназии, които да подготвят кадри за сектора. Това каза пред  Bloomberg TV Bulgaria проф. Валентин Колев, преподавател в Техническия университет в София. По думите му гимназиите от своя страна обясняват, че при тях също липсва […]

Научи повече

Днес търся...